สถาบันพระมหากษัตรย์ | Office of His Majesty′s Principal Private Secretary

Play

TH l EN      


เกี่ยวกับสถานที่ ที่ตั้งสำนักราชเลขาธิการ สำนักราชเลขาธิการมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการสำนักราชเลขาธิการ พ.ศ.2553 และมีที่ทำการอยู่ภายในพระบรมมหาราชวัง สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต อาคารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทำเนียบองคมนตรี และศูนย์สารสนเทศ ศาลายา จังหวัดนครปฐม

 • สำนักราชเลขาธิการพระบรมมหาราชวัง ถนนหน้าพระลาน กรุงเทพฯ 10200โทร. 02 220 7200
  โทรสาร. 02 224 3259

  แผนที่ที่ตั้ง

 • ทำเนียบองคมนตรี ถนนสราญรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 02 220 7400
  โทรสาร. 02 220 7401

 • กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถโทร. 02 281 1111
  โทรสาร. 02 668 2838

 • กองศิลปาชีพโทร. 02 281 1111
  โทรสาร. 02 281 6229

 • กองงานในพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโทร. 02 280 1640-1
  โทรสาร. 02 280 1639

 • กองงานในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีโทร. 02 574 0595-6
  โทรสาร. 02 574 0612

 • ศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการถนนศาลายา - บางภาษี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170โทร. 02 431 3304, 02 431 3293, 02 431 3312

 • สถาบันสิริกิติ์โทร. 02-2839411,02-2839226,02-2839488